kartahub

מדריך למשתמש

לפני שמתחילים

כרטא כוללת שלושה מרכיבים:

  • מערכת מורים
  • אפליקציית מורה
  • אפליקציית תלמיד

הטבלה הבאה מציגה את מהלך השימוש בכרטא. מתחת לטבלה קישורים להוראות מפורטות.

בסרטונים למטה תמצאו את הוראות השימוש במערכת המורים, אפליקציית המורה ואפליקציית התלמיד. אם אתם מעדיפים הוראות כתובות, מלוות בתמונות תוכלו להיעזר במדריכים המקוונים למטה.

אם עדיין נשארו לכם שאלות אתם מוזמנים לפנות אלינו ב [email protected]