kartahub

פיזיקה

מחפשים אפשרויות לתרגל מיפוי מושגים בשיעורי פיזיקה?

בעמוד הזה תמצאו סקירות של עמודי שאלה נבחרים בנושאים שונים בפיזיקה, מאורגנים לפי דרגות קושי, מקישור של זוגות מושגים בודדים עד לבניית מפות כתשובות לשאלות מולטידיספלינריות.

כל שעליכם לעשות הוא להיכנס לכרטא ולהזין במנוע החיפוש את מספר השאלה.

הכנתם עמוד שאלה מדליק ואתם רוצים שכולם ידעו? רוצים להוסיף לרשימה צירוף חדש של מושגים?  ספרו לנו, נשמח לפרסם אותו כאן.

תרגילים בדרגת קושי נמוכה

השלב הראשון בהכנסת מיפוי מושגים לשגרת הלימוד בכיתה הוא בניית משפטים מזוגות מושגים. השלב השני הוא בניית היגדים, משפטים המתחילים ומסתימים במושג. ברשימה למטה אוסף שאלות המיועדות לתחילת עבודה עם מפות מושגים.

#

מושגים

כותרת השאלה

מספר שאלה בכרטא

1.

משקל, מסה

קישור של משקל ומסה

104

2.

מהירות ממוצעת, מקום, זמן

הקשר בין מהירות ממוצעת למקום וזמן

105

3.

כיוון תאוצה, כיוון המהירות, כיוון הציר החיובי של מקום

מהו הקשר בין כיווני המהירות המקום והתאוצה?

107

4.

מהירות רגעית, תאוצה רגעית

מהו הקשר בין מהירות רגעית שווה לאפס ותאוצה רגעית שווה לאפס?

109

5.

כוח, מתיחות, חוט, משקל, שטח חתך

אותה חוט אותה מתיחות?

111

6.

כוח צנטרפיטלי, תנועה מעגלית, כוח תגובה 

מהו כוח התגובה לכוח צנטרפיטלי?

112

תרגילים בדרגת קושי בינונית

אם התלמידים שלכם כבר בנו מפסר מפות מושגים תוכלו לעשות איתם את השאלות הבאות.

#

מושגים

כותרת השאלה

מספר שאלה בכרטא

1.

תנועה קצובה, מהירות שגודלה קבוע , גודל התאוצה, מסלול עקום

האם בתנועה קצובה, במסלול עקום, התאוצה היא תמיד אפס?

110

2.

כוח צנטרפיטלי, מרכז המעגל, תנועה מעגלית, גודל המהירות

האם הכוח הצנטרפיטלי פועל תמיד לכיוון מרכז המעגל

113

3.

מהירות זוויתית, מהירות קווית, רדיוס המעגל

האם המהירות הקווית שווה כאשר המהירות הזוויתית של שני גופים שונים שווה

114

4.

מטען נקודתי אחד, מטען נקודתי שני, כוח חשמלי, חוק שלישי של ניוטון, מרחק שבין המטענים, קבוע קולון 

עבור שני מטענים נקודתיים אחד ענק והשני פיצפון על מי פועל כוח חשמלי גדול יותר

115

5.

כוח מגנטי, מטען חשמלי, מהירות חלקיק, עוצמת השדה המגנטי, זווית בין שדה מגנטי ומהירות חלקיק

האם מהירותו של חלקיק טעון הנע בשדה מגנטי מאונכת תמיד לכיוון השדה?

116

תרגילים למתקדמים

אם התלמידים שלכם כבר מיומנים בבניית מפות מושגים, אתם מוזמנים לאתגר אותם עם שאלות מולטידיסיפלנריות מרתקות. תוכלו לקרוא עליהן בסקירות כאן למטה.