kartahub

שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

אם נשארה שאלה לא פתורה אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר.

מתחילים עם משימה פשוטה ומתקדמים בהדרגתיות. לדוגמה, מתחילים עם משימות ארגון ידע, בהן התלמידים מקבלים רשימה של מושגים הקשורים לנושא הלימוד ונדרשים לקשר אותם לנושא. מכאן מתקדמים למשימות בהן התלמידים צריכים לזהות את המושגים הרלוונטיים בטקסט ולקשר אותם. את המשימות הראשונות רצוי לעשות על תכנים שהתלמידים בקיאים בהם. ככל שהתלמידים רוכשים את המיומנות של בניית מפות מושגים כך אפשר לעבור למשימות יותר ויותר מורכבות. אתם מוזמנים לקרוא עוד על הכנסת כרטא לכיתה בפוסט "איך מכניסים את כרטא לשימוש שוטף בכיתה?.

מפת מושגים היא יצוג גרפי של הבנת הלומד את נושא המפה. היא מורכבת ממושגים המקושרים ביניהם. מפות מושגים הם כלי מעולה ליצוג של ידע והבנה, ומתאימות לסיכום של חומר. אבל ככל שהמיומנות של התלמידים בבניית מפות מושגים משתפרת ניתן להשתמש במפות מושגים גם כדי להציג תשובות לשאלות המערבות כישורי חשיבה אחרים, כגון ניתוח, סינתזה, פרשנות, ביקורת ועוד.

אתם מוזמנים לקרוא עוד בנושא בפוסט באותו שם, כאן.

מפות מושגים הן כלי מצוין לייצוג הבנה. השימוש השוטף הכי נוח הוא לארגון ידע. בצורה הפשוטה ביותר התלמידים מקבלים אוסף של מושגים והם נדרשים לארגן את המושגים במפה לפי שאלה מנחה הקשורה לנושא הלימוד. ככל שהתלמידים רוכשים מיומנות גבוהה יותר בבניית מפות מושגים ניתן לפתוח בהדרגתיות את רשימת המושגים, קרי להקטין את מספר המושגים שהתלמידים מקבלים מהמורה ולהגדיל את מספר המושגים שהם צריכים לתרום מעצמם.

אבל כרטא מתאימה לעוד משימות רבות. ככל שהמיומנות של התלמידים בבניית מפות מושגים משתפרת ניתן לעבור לשאלות מורכבות יותר, העובדות על כישורי חשיבה גבוהים אחרים. את התכנים הנוספים מומלץ להזין במוסף (Appendix) כדי לאפשר לתלמידים גישה נוחה.

עוד בנושא תמצאו בפוסט "שימוש מיטבי עם כרטא: מתי ואיך".

מושגים והיגדים 'אפורים', כאלו שקשה לתת עליהם משוב, הם תופעה שכיחה במפות הראשונות של תלמיד, גם כאשר מכניסים מפות מושגים לכיתה באופן הדרגתי. כדי לצמצם את שיעור המושגים וההיגדים ה'אפורים' צריך לזהות את מקורם. האם הם נובעים מאי הבנה של תפקיד המושג והקישור? האם הם לא מרכיבים משפט ברור שעומד בפני עצמו? ומנחים את התלמידים בהתאם. הסבר מלא יותר בפוסט "מה עושים עם היגד או מושג לא ברור ('אפור')?".

השאלות והתכנים שאתם מפתחים נשארים בבעלות מי שהם היו קודם. בכל מקרה, השאלות והתכנים לא עוברים לכרטא הב (החברה שמפתחת את כרטא). למידע נוסף אתם מוזמנים לקרוא את הסכם המשתמש, שמופיע שתי שורות למטה.

מפות בלי משובים שייכות למי שכתב אותן. עם זאת, מפות שעברו עיבוד על ידיי כרטא, כלומר, מפות עם משובים ודוחות שכרטא מפיקה למורה, שייכים לכרטא הב. עם זאת, רישיון המשתמש מאפשר לכל משתמש רשום שימוש אישי במפות ובניתוח הנתונים שלו. 

הסיבה שהמפות שייכות לכרטא היא שמהר מאד המערכת מתחילה להשתמש באלגוריתם של כרטא הב כדי לתת תשובות לתלמידים.

המודל הזה דומה מאד למודל של גוגל, יוטיוב, פייסבוק וכמעט כל אתר אחר שאתם מעלים אליו תוכן משלכם. גם בגוגל, מי שכתב אתר אינטרנט נשאר הבעלים היחיד של האתר שלו. אבל הדרוג של העמוד בגוגל שייך לגוגל (הדרוג הוא תוצאה של האלגוריתם של גוגל).

עוד פרטים בעניין זכויות תוכלו לקרוא בסעיף הבא, העוסק בהסכם המשתמש.

בתחתית כל עמוד של האתר נמצא קישור להסכם המשתמש. לנוחיותכם הוספנו קישור גם כאן.

השתדלנו מאד שההסכם יהיה פשוט וברור גם למי שאינו משפטן. אך אם נשארו לכם עדיין שאלות כתבו לנו ל support@kartahub.com.