kartahub

עשרה טיפים לבניית מפות מושגים

עשרה טיפים לבניית מפות מושגים טובות

מה כותבים במושג? בקישור? איך שומרים על קריאות גבוהה של מפת מושגים? איך מתחילים? כל זה ועוד, כאן.

מילות מפתח: הדרכה, טיפים, בניית מפות מושגים

מה יוצא לי מזה?

כאשר מפת מושגים בנויה נכון קל לקרוא אותה כאוסף, בדרך כלל רצוף, של משפטים קצרים, ממושג לקישור למושג הבא (שלשה כזאת של מושג-קישור-מושג, נקראת היגד).  איך בונים מפת מושגים כזאת? הנה עשרת הטיפים שלנו.

מה הבעיה?

לא כל התלמידים מיומנים בבניית מפות מושגים קריאות וברורות.

הפתרון

עשרה טיפים לבניית מפות מושגים קריאות וברורות. לצורך הדגמה נעזר במפה העונה לשאלה "הסבר באמצעות מפת מושגים מהי בעירה".

 1. לא יודעים איך להתחיל? זרקו על משטח העבודה מושגים שנראים לכם רלוונטיים לשאלה. אחר כך קשרו אותם. יתכן שחלק מהמושגים שתכתבו יקבלו מיד משוב. תגידו שלום למערכת הלומדת של כרטא :o)

       

2. כל זוג מושגים מקושרים יוצר משפט תיקני, לפחות בקירוב. אם תשמרו על הכלל הזה, המפות יהיו קריאות ויהיה קל לתת עליהן משוב. זה אולי הכלל הכי חשוב בבנייה של מפות מושגים. למעשה כל שאר הכללים נגזרים מהכלל הזה.

3. מושגים לרוב עונים על שאלות מהסוג של "מה זה?" או "מי זה?". קישורים הם לרוב מילות קישור (את, ל, מ, וכו'…) או פעלים (מגביר, גורם, מורכב וכו'…), או שילוב שלהם (מגביר את, גורם ל, מורכב מ). ככאלה, הם עונים לשאלות "מה הקשר בין המושגים?" או "מה מושג אחד עושה למושג אחר?"

4. כל מושג מקבל משוב בפני עצמו, ללא קשר לשאר מרכיבי ההיגד או המפה כולה. כלומר, כשמורה בודק מושג הוא שואל את עצמו "האם המושג שייך לעולם המושגים של התשובות האפשריות?". משמעות הדבר היא שיתכן שהיגד יקבל משוב חיובי על שני המושגים ומשוב שלילי על הקישור, אך כדי לתקן את ההיגד מספיק יהיה להחליף מושג ולא קישור. לדוגמה:

גם חמצן וגם מים מופיעים במפה, אך לא בהקשר שמסומן במפה הימנית, לכן שני המושגים נכונים. החלפת המושג 'מים' במושג 'בעירה', מבלי לשנות את הקישור, תהפוך את ההיגד כולו לנכון.

5. בדרך כלל ניתן לקרוא היגד כמשפט פשוט. לדוגמה, את ההיגד חמצן – נחוץ ל – בעירה  ניתן לקרוא פשוט כ… חמצן נחוץ לבעירה :o)

6. כדי שההקשר של ההיגד לשאלה יהיה ברור גם כאשר ההיגד נקרא לבד.

7. לפעמים צריך לשנות את ההיגד מפעיל לסביל, או להפך, כדי להשיג מפה קריאה ומקושרת הייטב.

8. הדבר הכי משמעותי במפת מושגים הם הקישורים, הקדישו להם את מלוא תשומת הלב, כולל לכיוון שלהם, כי קישור בכיוון הלא נכון יכול לשנות את משמעות ההיגד מן היסוד. לדוגמה:

9. לפעמים, למרות כל המאמצים ועמידה בכל הדרישות, תכתבו היגד או מושג שלמורה יהיה קשה לקבוע אם הוא נכון או לא. זה בסדר גמור, יש מקרים שבהם היגד יכול להיות נכון וגם לא נכון, תלוי בהקשר הרחב שלו. אלו ההיגדים הכי מעניינים ויתכן שתרצו להעלות אותם לדיון בכיתה. אפשר לקרוא עליהם עוד בפוסט "מה עושים עם היגד או מושג לא ברור ("אפור")?

10. מה הטיפ שלכם?

סיכום

בעזרת מספר כללים פשוטים ניתן לבנות מפות מושגים קריאות וברורות. הכללים העיקריים עליהם יש להקפיד הם: מושגים הם לרוב עצמים, קישורים הם לרוב פעלים ובדרך כלל ניתן לקרוא כל היגד כמשפט פשוט שעומד בפני עצמו. משפטים מורכבים ניתן לייצג בתור מפה בצורה של עץ.

בהצלחה!

 _____________

היה לכם ניסיון מוצלח? נתקלתם בקושי? כאן המקום לשתף.