kartahub

מה עושים עם היגד או מושג לא ברור ('אפור')?

מה עושים עם היגד או מושג לא ברור ('אפור')?

לפעמים קשה לתת משוב ברור על היגד או מושג. מה עושים במקרה כזה? הפתרון תלוי בסיבה למושג או הקישור האפור. פרטים בפנים.

מילות מפתח: אפור, מושג אפור, היגד אפור, הדרכה, מדריך

מה יוצא לי מזה?

לפעמים אנחנו נתקלים בהיגד או מושג 'אפור' כזה שאנחנו לא יודעים לתת עליו משוב חד משמעי. כאן נתאר מספר דרכי התמודדות עם היגדים ומושגים אפורים.

מה הבעיה?

בכל כיתה שמתחילה לעבוד עם מפות מושגים מופיעים מושגים אפורים. איך נותנים משוב על היגד או מושג 'אפור'?

הפתרון

מושגים אפורים והקשיים הגורמים להם הם תופעה שכיחה בכל כיתה שמתחילה לעבוד עם מפות מושגים, הם חלק מתהליך רכישת המיומנות של בניית מפות מושגים. עם הנחיה נכונה מושגים וקישורים אפורים ילכו ויתחלפו עם עם מושגים וקישורים ברורים ונוחים למשוב. חלק משמעותי מניהול הציפיות של התלמידים הוא לידע אותם, רצוי מראש, לתהליך רכישת המיומנות שהם יחוו, שידעו שהשגיאות שהם עומדים לעשות מוכרות וילכו ויעלמו עם הזמן, כאשר ירכשו את המיומנות של בניית מפות מושגים.

את ההתמודדות עם מושגים אפורים מתחילים במניעה עד כמה שניתן, באמצעות הכנסה נכונה של כרטא לכיתה. בהדרכה כיצד בונים מפות מושגים ובתרגול מתאים בכיתה (ראה 'איך מכניסים את כרטא לשימוש שוטף בכיתה?'), תוך דגש על השאלות השונות שמושגים וקישורים עונים עליהם. מושגים עונים לרוב לשאלות 'מה זה?' או 'מי זה?' וקישורים עונים לרוב על השאלות 'מה הקשר בין שני המושגים?' או 'מה מושג א' עושה על/ל/עם מושג ב?'. כלומר מושגים הם לרוב שמות וקישורים הם לרוב פעלים.

בהמשך יש להתמודד עם מושגים אפורים על פי המקור להם. מושגים או היגדים אפורים יכולים לנבוע מכמה סיבות:

התלמיד לא מבחין בין התפקידים השונים של מושג וקישור. הפתרון:

  • לתת משוב שלילי על שגיאה וגם
  • להנחות את התלמיד לבדוק עבור כל מושג ושאלה אם הם עונים על השאלה המתאימה להם.
  • להפנות את התלמיד לטיפים לבניית מפות מושגים.
  • לעודד את התלמיד להשתמש בעזרה שבראש האפליקציה.

חשוב מאד שבצמוד למשוב השלילי תבוא הנחיה איך לבנות נכון את המפה.

המושגים והקישורים דלים וקשה להסיק על ההקשר שלהם לשאלה. המבנה של המפה נכון, המושגים והקישורים נמצאים בתפקיד הנכון שלהם, אבל לא ברור איך הם קשורים לשאלה. הפתרון:

  • לתת משוב שלילי וגם
  • להנחות את התלמיד לנסות לצרף מושגים סמוכים עם מושג האפור למושג מורכב וברור יותר, או לפרט את המושג או הקישור האפור.
  • להפנות את התלמיד לטיפים לבניית מפות מושגים.
  • לעודד את התלמיד להשתמש בעזרה שבראש האפליקציה (כרגע לא פעילה)

חשוב מאד שבצמוד למשוב השלילי יבוא משוב מקדם (feedforward), כלומר הנחיה איך לבנות נכון את המפה.

המושגים והקישורים ברורים אבל המשוב להם תלוי בהקשר שלהם במפה. היגדים כאלו הם אולי המעניינים ביותר כי הם 'נקודות הפיתול' של התשובות, והם יכולים להיות נושאים מעניינים לדיון בכיתה. במקרה כזה אפשר להשאיר את ההיגד או המושג ללא משוב, ולכתוב לכיתה שתדונו בהם מיד לאחר סיום בניית המפה.

בכל מקרה, מומלץ להיעזר בצ'ט המובנה באפליקציה כדי לשלוח תזכורות עם ההנחיות לבניה נכונה ושימוש בעזרה.

אם יש הרבה מאד מושגים אפורים, ויש חשש שריבוי המשובים השליליים ירפה את ידי התלמיד, אפשר להתחיל עם משוב ירוק, ואחרי זמן מה לשנות בהדרגתיות את המשוב על החמורים שבהם לאדום (שלילי), תוך הנחייה מתאימה.

סיכום

מושגים אפורים שכיחים בתחילת עבודה עם מפות מושגים והם חלק מתהליך רכישת המיומנות של בניית מפות מושגים. אך עם רכישת המיומנות של בניית מפות מושגים השכיחות שלהם יורדת.

ההתמודדות איתם נעשית דרך משוב שלילי על מושג אפור ומשוב מקדם (feedforward) כהנחיה איך לתקן את המושג האפור. מומלץ לעודד את התלמידים להיעזר בכפתור העזרה, שם מופיעות הנחיות לכתיבת מפת מושגים ברורה.

_______________________

היה לכם ניסיון מוצלח? נתקלתם בקושי? כאן המקום לשתף.