kartahub

"כי עפר אתה ואל עפר תשוב"

"כי עפר אתה ואל עפר תשוב"

על דרך לא שגרתית ואפקטיבית מאד לקרב בני נוער לנשימה תאית, פוטוסינתזה ומחזור החומרים בטבע.

מילות מפתח: ביולוגיה, נשימה תאית, פוטוסינתזה, מחזור חומרים, מחזור פחמן, מחזור חמצן, מחזור מים, ביולוגיה, יו"ד, י"א, י"ב, תיכון,  

Question ID: 17

מוות בשיעור!

כמה פעמים יצא לכם להכניס את המוות שלכם ושל התלמידים שלכם לשיעור? כנראה שלא הרבה. מוות הוא דבר מפחיד.

אבל לא פחות משמוות הוא מפחיד, הוא מרתק. ואם משתמשים בו בתבונה הוא הופך לכלי האולטימטיבי לרתימת תלמידים ללימוד. מוות בחומר הלימוד יכול לעורר ולהניע ללימוד לעומק גם את התלמיד האדיש והישנוני ביותר בכיתה.

"כי עפר אתה ואל עפר תשוב" הוא עמוד שאלה יוצא דופן. הוא מחבר שני נושאים שנחשבים בעיניי תלמידים רבים למשעממים (סליחה מכל עמיתיי מורי הביולוגיה לדורותיהם) – נשימה תאית ופוטוסינתזה, לסיפור אחד מרתק, כמעט הייתי אומר ש'מינוס כפול מינוס זה פלוס'. כך הוא מאפשר למורה לרתום את התלמידים ללימוד הנושאים האלו בצורה משמעותית כבר מהצעד הראשון. העניין בשיעור הוא חריג בכל מובן, ולא רק בהשוואה לדרכים אחרות להוראת נשימה תאית, פוטוסינתזה ומחזור החומרים בטבע.

מחזור החומרים נוגע בנו ובמוות בצורה ישירה כי בסופו של דבר, עם מותנו כל אחת ואחד מאיתנו מהווה חלק ממחזור החומרים. ריקבון של גופה ממחיש את הרעיון בצורה, נו, טוב, אולי לא כל כך יפה, אבל בהחלט ברורה. למעשה אנחנו מהווים חלק ממחזור החומרים עוד קודם, ובהיקף הרבה יותר גדול, עוד במהלך חיינו, כשאנחנו מבצעים נשימה תאית. עמוד השאלה אכן מתייחס לכך.

מסיבות מובנות העיסוק במוות יכול להיות בעייתי עבור הרבה תלמידים וגם מורים, ולכן כדאי לגשת אליו עם הומור. וזה מה שעמוד השאלה הזאת עושה. המוסף (Appendix) של השאלה מחבר בין סיפור אישי על מות אדם קרוב, לסיפור המקראי על הגירוש מגן העדן וסוגר את שניהם עם סוף מפתיע. רצוי מאד לקרוא את המוסף לפני השיעור כדי לסנכרן בין הסיפור במוסף עם ההסבר והדיון בכיתה.

טיפים טובים למורה

ה'טיפים למורה' בעמוד השאלה עוסקים בתפיסות השגיאות הנפוצות בהוראת התחום, כמו התפיסה שכל האוכל יוצא בצואה, גם אוכל שעוכל, ולא דרך מערכת הנשימה ומערכת ההפרשה. עמוד השאלה גם מציע דרך קלה וידידותית לערב את התלמידים בהמחשה של מסלול מחזור הפחמן בגוף.  

העמוד לא נכנס להוראה מפורטת של נשימה תאית ופוטוסינתזה, כי זאת לא המטרה שלו, אלא עוסק רק בעקרונות התהליכים האלו, הרלוונטיים להבנת מחזור הפחמן והחמצן. לכן, "כי עפר אתה ואל עפר תשוב" יכול לשמש שיעור פתיחה טוב להוראת נשימה תאית ופוטוסינתזה.

הקישור של פוטוסינתזה ונשימה תאית למוות הוא בלתי נשכח, ואפשר לחזור אליו שוב במהלך הלימודים בכל מקום בו העניין עולה, וכך לחזק את ההבנה של הנושא.

סיכום

הפחד מהמוות יכול להיות כלי נפלא לרתום תלמידים ללימוד, אם משתמשים בו בזהירות הנדרשת. השאלה "כי עפר אתה ואל עפר תשוב", מנצלת בתבונה עד הסוף את העניין הרב שמוות מעורר, כדי למשוך תלמידים ללימוד נשימה תאית ופוטוסינתזה וכדי לחבר אותם עם מחזור החמצן והפחמן בטבע. כל זה נעשה בחן ובהרבה הומור.

בהצלחה!

Question ID: 17

____________________

היה לכם ניסיון מוצלח? נתקלתם בקושי? כאן המקום לשתף.