kartahub

המדריך למורה

כרטא מאפשרת למורים הוראה משמעותית ופיתוח כישורי חשיבה מגוונים, החל מהבניית וניתוח מידע עבור דרך נימוק והדגמה של תשובות וכלה בפתרון בעיות, כל אלה ללא הגבלה על תחומי ידע ושפה. 

אם אתם מלמדים באופן מקוון, אנחנו ממליצים בחום לקרוא את 'המדריך לשילוב כרטא בהוראה מקוונת'.

אם יש לכם מעט זמן, אנחנו ממליצים לצפות בסידרת הסרטונים שלמטה, שיקחו אתכם צעד אחרי צעד לקראת הטמעה יעילה ומהירה של כרטא בכיתות שלכם.

אם אתם ממש קצרים בזמן אתם יכולים להפנות את התלמידים שלכם לעמוד המדריך לתלמידים.

סקירה מהירה עם כרטא  – דוגמה הממחישה את אופן השימוש של מורה בכרטא 

איך מכניסים את כרטא לכיתה?  הצעה לרצף פדגוגי קצר שיאפשר לכם להכניס את כרטא לכיתה במהירות וביעילות.

איך בונים מפה טובה? מפה ברורה שהמושגים מתחברים בה בקלות

תוכן עניינים:
מ 0:00 – 1:19 דקה: הרשמה וכניסה
מ 1:20 – 2:40 דקות: בניית מפה
מ 2:41 – 4:22 דקות: חיפוש וכתיבת שאלה
מ 4:23 – 4:50 דקות: התחלת מפגש ושליחת קישור למפגש
מ 4:51 – 6:21: דקות צפייה במפות ובהיגדים של התלמידים ומתן משובים
מ 6:22 – 6:41 דקות: צפייה בהיסטוריית בניית המפה וסיווג המפות לפי קצב ההתקדמות של התלמידים
מ 6:42 – 7:20 דקות: הפסקת מפגש

מה זאת מפת מושגים, ולמה כדאי לתלמידים ללמוד דווקא עם כרטא